Referat Generalforsamling Pårup Borger og Idrætsforening 

Valg af diagent: Morten Kromann
 
Valg af referant: Morten  Kromann
 
Formandens beretning:
Afholdte arrangementer
Sankt Hans med Anne Præst som gæste taler
Sommer Fest 
Jule dekoration arrangement
 
Aflyste arrangementer pga manglende tilmelding 
Skrald indsamling
Plæneklipper vedligeholdelse 
 
Der har været afholdt et møde på kroen med alle fra Hiabsvej der har klaget over støj i forbindelse med den nye motorvej
Vi ville gerne have et støjeværn pga den øget trafikmængde på 13. 
Det virkede klart fra starten at der ikke noget komme efter.
Dog fik vi en kontakt til Vejdirektoratet der kunne fortælle os at Pårup er på en liste over steder i DK hvor der er meget støj fra trafik de har dog ingen midler i øjeblikket
 
Formanden har snakket med Ikast spilde vand og de regner med at begynde på at lave 2 streng kloak system i pårup til sommer.
 
Bestyrelsen i PBIF har besluttet at forlænge alle medlemskaber til omkring juni så medlemskaber og billetter til sommerfest kan blive solgt sammen.
 
Der blev spurgt til hvorfor Juletræ + lys ikke var oppe som det plejer.
 
Det tog formanden skylden for.
'
Udvalg
Sommerfest af lagde beretning samt økonomi der var overskud
 
Regnskab:
Der blev spurgt til om PBIF havde fået lag midler for Bålhytte projektet
Det er der ikke. Projektet som blev afleveret var forsinket for meget samt vi have afgivet for meget fra det oprindelige budget.
Det er dog ikke blevet meget dyre for PBIF end hvis vi havde lavet det oprindelige projekt.
 
Valg til bestyrelsen
På valg Brian Poulmann og Helle Brunsvig
Brian Ønsker ikke genvalg
Henrik Hauge og Helle Brunsvig blev valgt
Suppleanter:
Ivan Sommer
 
Valg af revisor 
Søren Lassen blev genvalgt
 
Nedsættelse af udvalg 
Sommer fest (alle er velkommende)
 
Fastsættelse af kontingent 
100kr pr hus stand
eller 50kr pr person hvis husstanden kun indeholder en person.
 
Indkommende forslag:
ingen
 
EVt.
 
Charlotte gentager succesen med Jule dekoration hygge 
 
Der ønskes en folder med datoer ligesom det kulturens venner i Engesvang
 
Der er et ønske om at genindføre medlems kort Charlotte melder sig til at lave dem.

Sankt Hans

Sankt Hans Bål

 

Kom og hyg med familien fra kl. 19.00, hvor vi har bål, gratis snobrød og popcorn.

 

Det store bål tændes kl. 20.00 og vi synger midsommervisen imens vi nyder bålet.

 

Ca Kl. 20.30 kommer Anne Røndal og fortæller en lille historie

 

Der vil hele aftenen kunne købes frakfurter m/brød, Øl ....

Readmore..

  • Kayerødes Køreskole
  • TB Bogføring
  • XL-Bording
  • Brunsvig-bst
  • Pårup Montage
  • Jysk Malerirestaurering
  • Adapt Transportbånd & remme
  • stigeteknik
  • Dan sweep