Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 19/6-2012

 

Tilstede: Morten, Brian, Helle, Jonas og John H.

Fraværende: Henrik.

 

 • Opfølgning på projekter:

Bålhytten er endelig færdig og den er klar til brug lørdag aften. Der er gravet ud til gyngen men den er ikke bestilt endnu. Den kan ikke fås i samme stil som resten af legepladsen da den så kommer til at koste det dobbelte. Når den er blevet bestilt vil John H høre Martin Petersen ad om han vil sætte den op på legepladsen. Der skal også købes sand ind til petanque banen.

Tagpap arbejdet på bålhytten er godt arbejde og det ser super ud.

 

 • Arbejdsdag d 2/6.

Der var 3 fremmødte. Martin, John H og Helle. (Grethe mødte også op for at give en hånd med at male bålhytten, men da der ikke var nogen til at hjælpe hende blev det ikke denne gang) Men de ødelagte tagplader på klubhuset er blevet skiftet og taget burde være tæt nu.

I forhold til arbejdsdagene skal vi være meget bedre til at melde ud i god tid, men i hvor god tid skal vi være ude ?? Og skal vi også ud og opsøge folk for at spørge om hjælp ??

 

 • Kommende arrangementer:

Sankt Hans.

Brian sørger for dejen til snobrød.

Jonas skal tænde bålet til snobrødsbagning.

Helle og Charlotte laver heks med deres børn/dagplejebørn.

Morten Køber øl (3 kasser) og sodavand (2 kasser) samt alm vand i flasker. Han skal også købe heat beats kul.

Henrik skal sørge for at tænde det store bål efter at have budt folk velkommen til Sankt Hans arrangementet.

Brian skal trykke sange til fællessang så vi har nogle liggende hvis folk skulle glemme de allerede udleverede hjemme.

 

Næste år skal vi huske at skrive dag og dato på indbydelsen.

 

Helle laver nogle kander kaffe. Brian får hentet kaffemaskinen i klubhuset, samt kaffefiltre og kaffe.

Morten skal købe 2 flasker vin til vores ”taler” Anne præst.

 

 • Status på sommerfesten:

Torsdag den 21/6 er der møde i klubhuset ang hvor mange hjælpende hænder de kommer til at mangle. Man kommer og melder sig på de forskellige opgaver.

 

 • Arbejdsdag i Juli:

Morten står for denne arbejdsdag. Petanquebanen skal være færdig til sommerfesten. Shelter skal være færdig og legepladsen skal have en gang maling. Dette er lørdag d. 7/7.

Helle får det delt på facebook.

 

Brian fikser nogle pløkker til skraldespandende på legepladsen så de ikke kan vælte. (I forbindelse med skraldespandende skal det så være muligt at tage poser så man kan samle op efter sin hund??)

 

Stien omkring søen skal holdes men den tilhører kommunen og det er derfor deres ansvar at få fjernet græs og ukrudt derfra. John H tjekker med kommunen.

 

 

 • Kromix:

Hver gang der bliver solgt en pose hundefoder i Pårup, vil Kromix give et lille beløb til byen.

Det samme kan gøres på OK tanken. PBIF kan tilmeldes og så kan folk få er kort dertil og hver gang de tanker donerer de et meget lille beløb til byen.

 

 • Næste møde:

Dette er tirsdag d. 17 juli ved Henrik Hven, 19.30.

 

 • Evt:

Kan vi gøre noget ved de knejter der bliver ved med at kravle rundt på bålhyttens tag. Taget kan i længden ikke holde til det og går i stykker..

Forslag: Smøre en bane tjære på så ungerne får beskidt tøj af at kravle rundt derpå.

Sankt Hans

Sankt Hans Bål

 

Kom og hyg med familien fra kl. 19.00, hvor vi har bål, gratis snobrød og popcorn.

 

Det store bål tændes kl. 20.00 og vi synger midsommervisen imens vi nyder bålet.

 

Ca Kl. 20.30 kommer Anne Røndal og fortæller en lille historie

 

Der vil hele aftenen kunne købes frakfurter m/brød, Øl ....

Readmore..

 • Pårup Montage
 • Jysk Malerirestaurering
 • Brunsvig-bst
 • Adapt Transportbånd & remme
 • stigeteknik
 • Kayerødes Køreskole
 • XL-Bording
 • Dan sweep
 • TB Bogføring