Bestyrelsesmøde. Onsdag d. 14-11-2012

Inviterede HELA MOKR JORA HEHV BRPA

·         Valg af diagent          Morten                                 

·         Valg af referent         Helle

·         Godkendelse af referat                    Godkendt

·         Afholdte arrangementer                  
Plantedag Brian

Godt arrangement. Der kunne godt have været flere deltagende, men træerne blev sat og det ser godt ud på området. Godt at Brian og Charlotte havde sørget for mad og drikke til det arbejdende folk. Det kan helt sikkert fremad rettet trække folk til. (Overveje det til fremtidige arrangementer).

·         Kommende arrangementer

·         Juletræs fest Helle

Morten og Brian sørger for at få invitationerne delt ud uden for byen. (Fredag-lørdag) Charlotte har lovet at bage kage. Dorte bager klejner. Vi kan hente to træer ved Henrik lørdag d. 24 november. Vi mangler en julemand: Evt. Henrik Hauge?? (Brian spørger) Vi får indkøbt så vi har pynt/kæder o.lign. til de kommende arrangementer.

·         Det Grønne Område (Hvad vil vi gerne videre fremad?)

Vi vil gerne have udvidet legepladsen men bl.a. legehus og andre legeremedier. Det kunne være godt hvis der var en bålplads foran den ene shelters. Og evt. få ryddet en lille sti fra bålhytten til shelters. ?!  Vi mangler hæk rundt om borde/bænkesættene, evt. en række fliser mere rundt om bålhytten. Volden ved petanquebanen skal fjernes. Mangler pladser til flere borde/bænkesæt. Fliserne ved borde/bænkesættene trænger til at blive lagt om. Der er også stien omkring søen…hvad gør vi ??? Gyngen mangler at blive sat op… vi skal have afsluttet projektet derovre. Vi kan godt overtage projektet fra John og få den sat op så vi kan blive færdige. Der skal bare samles mandskab til opgaven.

·         Medlemstegning / ”Medlemsliste ” 2013

Lister skal laves med e-mail adresser på i forbindelse med salg af medlemskort. Brian arbejder videre på at få lavet et kartotek. Vi behøver ikke at sælge kort. De bliver registreret når de udfylder seddel.

·         Generalforsamling 2013

Skal foregå i Januar måned 2013. Morten, Henrik og (Jonas? Vi skal spørge ham om han genopstiller)er på valg. (Henrik og Morten genopstiller)  Torsdag d. 29 Januar kl.19. Dette skal meddeles til klubhuset. Borgerforeningen arrangerer det. (Det kunne være super hvis vi kunne få to suppleanter til, som vil deltage i vores møder)

·         Vedtægter rettelse

Ikast kommune skal ændres til Ikast/Brande kommune. Indkaldelse til generalforsamling skal fremadrettet kun gøres via foreningens hjemmeside.(Det kan også gøres via mail) Og ikke via ”Engesvang avis”. Aktivt og passivt medlemskab ?!

·         Næste møde ????

Tirsdag d. 18/12-2012 ved Brian kl. 20.00 John deltager så vi kan finde ud af hvad visionsgruppen fremtid er. – Samt status på projekter.

·         Evt:

Sankt Hans

Sankt Hans Bål

 

Kom og hyg med familien fra kl. 19.00, hvor vi har bål, gratis snobrød og popcorn.

 

Det store bål tændes kl. 20.00 og vi synger midsommervisen imens vi nyder bålet.

 

Ca Kl. 20.30 kommer Anne Røndal og fortæller en lille historie

 

Der vil hele aftenen kunne købes frakfurter m/brød, Øl ....

Readmore..

  • Adapt Transportbånd & remme
  • TB Bogføring
  • Dan sweep
  • Jysk Malerirestaurering
  • stigeteknik
  • Kayerødes Køreskole
  • Brunsvig-bst
  • Pårup Montage
  • XL-Bording