Referat fra d 13/3-2012

Deltagende: Helle, Brian, Morten, Jonas og Henrik

vAfholdte arrangementer.

Arbejdsdagen d. 3/3 forløb godt. Det er vigtig at huske på at tovholderen ikke skal være primus motor på dagen og derfor var det godt at Martin overtog den tjans og fik fordelt arbejdet.

Der blev foretaget mange forbedringer i klubhuset.

Skal vi overveje at sætte et sluttidspunkt på for dagen ?? evt kl 17 ??

Godt at der blev lavet mad derude. Det har folket rost.

vModtaget mails.

Der er generalforsamling for landdistriktsrådet. John Hansen stiller op til bestyrelsen og vi skal have nogle repræsentanter med til mødet. Hvem?? Brian og Morten deltager. Dette er d. 22 marts kl 19.30. Det foregår i Bøllingsø bryghus.

Der er søgt grundtilskud (John Hansen)  Dette blev underskrevet af borgerforeningen d. 29 Februar 2012.

vPBIF’s geografiske område.

Vi skal have fastlagt hvor langt vi kører ud. – Brian laver et kort over området.

Har vi oplysninger på vores medlemmer ?? Vi vil overveje at få lavet et medlemskartotek hvor folk får medlemsnumre. I forbindelse med salg af medlemskort vil vi pænt bede folk om deres mailadresser. Brian laver lister til dette.

vReferater fra kommunen ang. grønt område.

I et referat fra kommunen står der at vi har overtaget det grønne område. John H Siger at det har vi ikke. Men vi skal være opmærksomme på at hvis dette står ført til referat og vi ikke har kommenteret på det så har vi overtaget området. Vi skal være OBS på dette referat.

Morten har været til møde med kommunen og John H. Snak om storparceller, ældreboliger, vending af Viborgvej eller lukning af denne. Der skal også nedsættes et udvalg ang. Vores midtby (evt. chikaner).  Morten og John H Vil gerne med i dette

Cykelstien til Bording kommer. Vi ser gerne at det bliver en cykelsti i den ene side af vejen, men det tyder på at der bliver taget et stykke af vejen i hver side til cykelsti. De gør altså vejen smallere.

vØkonomiske rammer for PBIF.

Sommerfesten ligger der ingen oplysninger om andet end at det kostede 150 kr pr. mand. Vil borgerforeningen smide penge i årets sommerfest?? Vi skal nok regne med at udgifterne i år vil blive større end sidste år, da festen udvides og der skal ske flere ting.

Juletræsfest sidste år: indtægter/udgifter gik op, men dette var et privat initiativ.

Sankt Hans: Vi skal i år lave grill mad/snobrød og vi skal i forbindelse med at vi ønsker at flytte bålet søge brandmyndighederne om tilladelse. (dette sørger Henrik for)

Båltaler?? Morten har nogle ideer. Evt. Anne præst fra Engesvang

vStatus fra festudvalget.

Helle er hoppet fra festudvalget men Jesper Normann er trådt til i stedet. Vedr. toiletvogn… - kunne man i stedet spørge et byggefirma om lov til at låne en skurvogn ??

vBålhytte.

Der mangler tag og bænke. Bålstedet indv bliver til at flytte med og så kommer der et fast bålsted udenfor hytten. Man skal kunne sætte borde og bænke ind i hytten så den kan bruges til andet end bålhytte.

vShelters.

Hvor skal de stå?? Evt i forbindelse med mosen, tæt ved legeplads og bålhytte så der er sammenhæng derovre.

vGræsslåning.

Slå hver 14 dag ligesom sidste år. John H har for 5000,- købt Martins ene havetraktor til området. Skal vi dog overveje en større maskine??

Første gang for græsslåning er d. 1 april.

vHjemmeside.

Domænenavn er blevet købt. Men hvad gør vi nu?? Vi er blevet enige om at sætte den i gang PBIF.dk. Der skal være mulighed for firmaer at købe sig en reklameplads på hjemmesiden. Dette kunne koste 1000,- for et år. Borgerforeningen beslutter om nogle skal have særaftaler.

vKlubhustag.

35000,- til nyt tag fra borgerforeningen til klubhus??

Det vil være synd ikke at få ordnet taget derude men de andre tiltag der bliver foretaget derude. Ønsker klubhuset at vi gør dette??

vEvt.

D.22 april 2012 har vi meldt os til affaldsindsamling. (hold din by ren) Morten sender nyhedsbrev ud og Brian på hjemmesiden. Starttidspunkt for dette er kl. 9.00 på H.Jakobsensvej 21. Vi sælger øl og sodavand (Jonas står for dette)

Sankt Hans

Sankt Hans Bål

 

Kom og hyg med familien fra kl. 19.00, hvor vi har bål, gratis snobrød og popcorn.

 

Det store bål tændes kl. 20.00 og vi synger midsommervisen imens vi nyder bålet.

 

Ca Kl. 20.30 kommer Anne Røndal og fortæller en lille historie

 

Der vil hele aftenen kunne købes frakfurter m/brød, Øl ....

Readmore..

  • Dan sweep
  • TB Bogføring
  • Adapt Transportbånd & remme
  • Kayerødes Køreskole
  • XL-Bording
  • stigeteknik
  • Jysk Malerirestaurering
  • Pårup Montage
  • Brunsvig-bst